Vår Data­hanterings­policy / Integritets­policy

Ytterön drivs av Paraply AB, och det är Paraply AB som hanterar dina personuppgifter. Ytterön & Paraply AB tar ansvar för att alla personuppgifter du lämnar till oss endast används inom företagets datasystem och hanteras i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen). Uppgifterna kommer användas i syfte att fullfölja våra åtaganden mot dig samt att ge bästa möjliga service.

För vem och vad gäller policyn

Integritetspolicyn är tillämplig på kund, leverantör och jobbsökande. Integritetspolicyn gäller för Paraply AB’s tjänsteutbud på Ytterön som är hotell, restaurang, konferensanläggning, bastubåt och annan därmed förenlig verksamhet.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
Ytterön drivs av Paraply AB, och det är Paraply AB som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i våra system för bokning, fakturering, hotelldrift samt marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.

Våra kontaktuppgifter för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är: Paraply AB, Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona, org nr. 556853-8333, telefon: 0455-34 90 00, epost: info@paraply.se

Behandling av personuppgifter i samband med bokning av övernattning och vistelse
I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Vi behandlar t.ex. dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. bastu, restaurang, tillvalstjänster för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Kontakt inför, under och efter vistelsen via telefon och mail kan förekomma.

Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter och erbjudanden från oss. Dessa uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål baserat på berättigat intresse. 

Vi använder även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vår basis för detta är marknadsföringslagen.

Du kan när som helst meddela att du inte längre vill ta del av marknadsföringsmaterial från Paraply AB och Ytterön, genom att avregistrera dig eller genom att skicka e-post till info@paraply.se.

Behandling av personuppgifter för andra ändamål
Om du kontaktar oss eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar.

Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.

Dina rättigheter
Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

För att tillämpa dina rättigheter kan du skicka oss en e-post på info@paraply.se.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Delning eller överföring av personuppgifter 
Paraply AB kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy. Inom ramen för våra tjänster kan personuppgifter lämnas vidare till leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster. 

Paraply AB kan även ge tillgång till personuppgifter för tredje part, såsom Paraplys  leverantörer för vår verksamhet, specifikt teknisk support och drift av IT-system. 

Som en huvudregel behandlar vi endast dina personuppgifter inom EU/EES och väljer leverantörer som är baserade inom EU/EES. Användningen av våra leverantörer kan dock i vissa fall innebära att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES.

Vi överför endast dina personuppgifter utanför EU/EES om vi kan genomföra överföringen enligt dataskyddsreglerna. Det innebär att överföringen antingen regleras av ett adekvathetsbeslut eller att vi förlitar oss på standardavtalsklausuler och kompletterande åtgärder för att säkerställa en trygg överföring av dina personuppgifter.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.

En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. Sessioncookies raderas när webbläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies.

Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.

Personanpassad service 
Vi på Paraply vill vi erbjuda våra kunder den absolut bästa servicen som passar den enskilde kundens preferenser och köphistorik. 

Vi delar dina personuppgifter inom vår företagsgrupp, där Paraply AB och våra venues The Pot och Ytterön ingår, för att ge dig en högkvalitativ service oavsett vilken av våra venues du besöker eller vilken tjänst du bokar eller köper hos oss, som ett sätt att bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet. Vi begränsar dock all delning av dina personuppgifter till vad som är nödvändigt.

Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.